Einsätze 2015

 1.   05.01. Lagerfeuer (Maßbach-Rannungen)
 2.   05.02. Brand Freifläche (Poppenlauer)
 3.   17.02. Verkehrsregelung Faschingszug (Poppenlauer)
 4.   26.02. Brand Freifläche (Poppenlauer)
 5.   07.04. Hausnotruf (Poppenlauer)
 6.   11.04. Lagerfeuer (Rannungen)
 7.   12.04. Verkehrsregelung Kommunion (Poppenlauer)
 8.   21.04. Ölspur (Brandmühle)
 9.   02.05. Verkehrsunfall (Massbach-Weichtungen)
 10. 20.05. Strohballenbrand (Fridritt)
 11. 04.06. Verkehrsregelung Fronleichnam (Poppenlauer)
 12. 09.06. Verkehrsunfall (Maßbach-Poppenlauer)
 13. 20.06. Sicherheitswache Sonnwendfeuer
 14. 21.07. Person eingeklemmt (Maßbach)
 15. 11.11. Verkehrsregelung Martinszug (Poppenlauer)
 16. 15.11. Verkehrsregelung Volkstrauertag (Poppenlauer)
 17. 12.12. Verkersunfall A71

 

Publikation1

Publikation1